My Vicks; my Vyejêm; my Custard en my Jellie

'vanoggend kon ek sweer ek't Ma hoor lag in die veraf Kaapse donderweer 't my sommer blienkin' baie opgecheer'

Advertisements